Úřední deska

Šetření Českého statistického úřadu

30.1.2019 09:55:38 - Aktuality
Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019".
Vlastní šetření proběhne ve dnech 2. února až 26. května 2019 prostřednictvím terénních pracovníků ČSÚ, kteří budou vybaveni průkazem.
K ověření identity tazatele, jeho pověření k provedení místního šetření i k jakýmkoli
dalším dotazům můžete využít webové stránky Českého statistického úřadu, více informací podá také pracovnice KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Žídková, telefonní číslo: 577 004 956.

« Zpět na předchozí stránku