Veřejnoprávní smlouvy

Evidenční číslo smlouvy Název Datum vyvěšení
275/2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí 9.11.2018
274/2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí 9.11.2018
273/2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí 9.11.2018
17/2018 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Chropyně a městem Kroměříž na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 12.02.2018
33/2012 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Chropyně a obcí Kyselovice na provádění zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí. 10.07.2012
32/2012 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Chropyně a obcí Záříčí na provádění zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí. 10.07.2012
31/2012 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Chropyně a obcí Žalkovice na provádění zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí. 10.07.2012