Výbory zastupitelstva

Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně

Předseda: Mgr. Milan Bajgar
Členové: Jiří Kondler, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Jiří Maršálek, Marek Polišenský, Mgr. Martin Schmied, Mgr. Igor Štěpánek

Finanční výbor v souladu se zákonem o obcích provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města schválením plánu práce výboru.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně

Předseda: JUDr. Natalie Navrátilová
Členové: Milan Bajer, Bohumil Batěk, Ivan Juřena, Radek Kroupa, Ing. Pavel Kučeravec, Robert Lučan

Kontrolní výbor v souladu se zákonem o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města, zejména plněním volebního programu.