Zastupitelstvo konané ve středu 31.10.2018

 

Zápis

Materiály

U zbylých bodů jednání nebyly k dispozici předem připravené materiály