Materiály do zastupitelstva konaného ve středu 21.9.2016