školské organizace

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC, s. r. o.

Sídlo: Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž
IČ: 253 19 639

Pobočka v Chropyni:
J. Fučíka 675
Vedoucí: Bc. Ivo Novotný
Kontakt: 775 645 045
E-mail: md-music@szuskm.com
Web: www.szuskm.com
 

Základní umělecká škola Kroměříž, p. o.

Sídlo: Jánská 31, 767 01 Kroměříž
IČ: 634 14 929

Pobočky v Chropyni:
Komenského 350 a J. Fučíka 675
Vedoucí: Luděk Koutný, DiS.
Kontakt: 571 118 379
E-mail: chropyne@zuskm.cz
Web: www.zuskm.cz

SRPŠ při ZŠ Chropyně, z. s.

Sídlo: Komenského 335, 768 11 Chropyně
IČ: 227 14 677

Předseda: Radek Kroupa
Kontakt: 603 275 788
E-mail: srps@srpschropyne.cz
Web: http://srpschropyne.cz