Úřední deska

Dne 1.1.2006 vstoupil v účinnost zákon č. 500/204 Sb. správní řád. § 26 odst. 1 tohoto zákona definuje pojem "Úřední deska" takto: Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obsah jednotlivých dokumentů musí být na úřední desce a webu totožný, nikoliv už jejich forma, o které zákon nehovoří.
Skutečnost, že dokument byl předepsaným způsobem zveřejněn, musí v případě sporu prokázat obec. Z tohoto důvodu zůstávají názvy uveřejněných dokumentů na této stránce i po odebrání odkazu na zveřejněný dokument. Dokumenty bez odkazu na pdf soubor mají tedy jen evidenční charakter.

Zveřejněné dokumenty jsou ve formátu *.pdf

Archiv úřední desky