Telefonní seznam

Pracoviště (organizace) města:
Hledaný údaj:
Celé jméno Pozice Telefon Email
Ing. Sigmundová Věra Starostka 573500731
602589811
Mgr. Bajgar Milan Ředitel ZŠ 573355118
606724804
Ing. Rosecký Jiří Tajemník 573500735
724183894
Bc. et Bc. Buksa Tomáš Informatik 573500748
725900375
Kunčarová Dana Matrika a evidence obyvatel 573500741
604380009
Ing. Jedličková Dana Vedoucí odboru vnitřních věcí 573500746
737628113
Ing. Macháčková Lenka Vedoucí finančního odboru 573500733
724184628
Večeřová Hana Mzdy, majetkoprávní záležitosti 573500736
Valášková Renáta Místní poplatek za "komunální odpad" 573500738
Jurčíková Renata Pokladna, místní poplatky ze psů, veřejného prostranství, vstupného a pronájmy 573500734
Bc. Horáková Lenka Vedoucí a sociální pracovník oddělení Pečovatelská služba 573500739
724184630
Mgr. Zlámalová Ivana Sociální pracovník 573500737
720022911
Bc. Míšová Kateřina Sekretariát 573500730
Ing. Pospíšil Jiří Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 573500744
724184625
Kovaříková Jana Referent odboru výstavby 573500751
Svozilová Ivana Referent odboru výstavby 573500740
Jablunka František Investice 573500752
720022699
Bc. Škarbová Silvie Referent životního prostředí 573500743
722170348
Přikrylová Pavla Ekonom, účetní 573355323
725663592
Kozáková Jitka Ekonom, účetní 573355323
602557337
Buráňová Markéta Pokladní, referent 573355323
725663594
Kondler Dalibor Vedoucí technického úseku SMM 573355323
602618002
Bc. Sedláčková Markéta Knihovna - odd. dětské 573355076
Okálová Iva Ekonom ZŠ 573355140
Mašíková Iveta Ředitelka ZSŠ 573355075
Ratůzná Magdaléna Ředitelka MŠ 573355138
608077406
Opravilová Karla Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Calaba Petr Velitel hasičů
727973949
Chmela František Velitel hasičů Plešovec
724184629
Rybenská Markéta Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Chytilová Jana Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Kösslerová Ludmila Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Sedláčková Lenka Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Mgr. Kutá Jana Ředitelka SMM 573355323
774505874
Pracoviště J. Fučíka Nová budova 573355081
Bc. Burešová Hana Podatelna 573500749
Kotulová Eva Knihovna - odd. dospělí 573355076
Ing. Navrátil Vladimír Vedoucí stavebního úřadu 573500753
702183329
Mgr. Kalinec Stanislav Místostarosta 573500732
720022708
Rejtrová Marcela Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Ing. Kovaříková Lucie Účetní 573500750
Pracoviště Adresa Email
Městský úřad kalinec@muchropyne.cz
Odbor vnitřních věcí nám. Svobody 29
Finanční odbor nám. Svobody 29
Odbor sociálních věcí nám. Svobody 29
Odbor výstavby a životního prostředí nám. Svobody 29
Správa majetku města Komenského 348, Chropyně 768 11 info@smmchropyne.cz
Knihovna Masarykova 341, Chropyně 768 11 knihovna@muchropyne.cz
Základní škola Komenského 335, Chropyně 768 11 chropyne.zs@seznam.cz
Zařízení školního stravování Ječmínkova 280 Chropyně 768 11
Mateřská škola Tyršova 570, Chropyně 768 11 mschropyne@volny.cz
Dům s pečovatelskou službou náměstí Svobody 26, Chropyně 768 11 pecovatelky2627@seznam.cz
Sbor dobrovolných hasičů Palackého 374, Chropyně 768 11