Další informace ze sociální oblasti 

Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb. Hlavním cílem katalogu je nabídnout nejvhodnější sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které pomohou reagovat a řešit konkrétní životní situaci či potřebu. Elektronický katalog je průběžně aktualizován.

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje


„Rady pro komunikaci“ , „Rady sociálně-právní“ a „Příručka pro pečující“

jsou určeny hlavně těm, kteří pečují o své blízké, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému a zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby ve svém každodenním životě. Další pomoc a cenné rady najdou pečující na internetových stránkách www.pecujdoma.cz.
Rady pro komunikaci
Rady socíálně-právní
Příručka pro pečující - Jak násilí předcházet a jak ho řešit
Domácí péče o dlouhodobě nemocné seniory
Domácí péče - ležící nemocný

 

Alzheimerova nemoc

Manželé Vzpomínkovi spolu žijí již mnoho let, avšak pan Vzpomínka před dvěma léty onemocněl Alzheimerovou nemocí a paní Vzpomínková se nyní o něj stará. Společně vás budou provázet na internetových stránkách www.vzpominkovi.cz, které jsou určeny pro laickou veřejnost a především pro pečující o tyto osoby.