Komise rady

Ústřední inventarizační komise Rady města Chropyně

Předseda:
Členové:

Likvidační komise Rady města Chropyně

Předseda:
Členové: 

Bytová komise Rady města Chropyně

Předseda:
Členové:

Letopisecká komise Rady města Chropyně

Předseda:
Členové:

Komise Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti

Předseda:
Členové:

Komise prevence kriminality Rady města Chropyně

Předseda:
Členové: