Základní škola Chropyně

Název: Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Zřizovatel: město Chropyně
Sídlo: Komenského 335, Chropyně, 768 11
Pracoviště: Komenského 335 a J. Fučíka 675
IČ: 709 43 923
Ředitel: Mgr. Milan Bajgar
Zástupce ředitele: PaedDr. Miroslava Purkarová (pro I. stupeň), Eva Pospíšilová (pro II. stupeň)
Kontakt:

Celé jméno Pozice Telefon Email
Mgr. Bajgar Milan Ředitel ZŠ 573355118
606724804
Okálová Iva Ekonom ZŠ 573355140
Pracoviště J. Fučíka Nová budova 573355081

Web: www.zschropyne.cz

Vyučování ve škole probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola a podle Školního vzdělávacího programu Základní škola Chropyně. Ve škole je zajištěna péče o děti s výukovými vadami (náprava se uskutečňuje v dyslektických kroužcích), logopedickými problémy i tělesným postižením (zapojením asistenty žáka).