Sběrný dvůr

Vlastník: město Chropyně, nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně, tel.: 573 500 743
Provozovatel: BIOPAS, spol. s r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, tel.: 733 531 668
Adresa: ul. Nádražní, 768 11 Chropyně
Provozní doba v období letního času: pondělí, středa - 12:00 - 18:00 hod.
sobota – 08:00 – 14:00 hod.)
Provozní doba v období zimního času: pondělí, středa - 11:00 - 17:00 hod.
sobota – 09:00 – 15:00 hod.)

Sběrný dvůr slouží pro bezplatné odložení vytříděných odpadů kategorie „O“ (ostatní odpad) a „N“ (nebezpečný odpad) pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Chropyně včetně části Plešovec.

Fyzické osoby, které neprokáží trvalý pobyt na území města Chropyně, dále podnikatelé a firmy mohou na sběrném dvoře odkládat odpad na základě platby dle ceníku odsouhlaseném městem Chropyně.

Zpětný odběr elektrozařízení (televize, rádia, monitory, počítače, lednice, zářivky, drobné elektrozařízení, baterie aj.) je prováděn pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Chropyně včetně části Plešovec, fyzické osoby, které neprokáží trvalý pobyt na území města Chropyně, dále podnikatele a firmy bezúplatně.

Na zařízení je vjezd povolen pouze vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t. V případě použití osobních vozidel, je možné odpad dopravit na přívěsných vozících.

Eternit - ve sběrném dvoře neodebíráme. Tento odpad je možno odložit v parcovní dny pondělí až pátek ve firmě Biopas, spol. s r.o., Kaplanova 2959, Kroměříž od 6:30 do 14:30 hodin. Cena: 2.500 Kč/tuna + DPH.

Seznam odpadů, které je možno odkládat na sběrný dvůr: [design/2011/reader.png]

Skupiny zařízení, které jsou v rámci zpětného odběru přijímány (dle přílohy č. 7 zákona o odpadech)

  • Velké domácí spotřebiče
  • Malé domácí spotřebiče
  • Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
  • Spotřebitelská zařízení
  • Osvětlovací zařízení
  • Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
  • Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
  • Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků

Aktuální ceník pro rok 2009 [design/2011/reader.png]