Mesoh - Ukončení MESOH ROKU

Vážení občané,
připomínáme Vám, že byl ukončen MESOH rok, který trval od 1. 10. 2017 - 30. 9.2018. Měsíc listopad 2018 je stanoven jako měsíc, kdy můžete uplatňovat reklamace. Po uplynutí tohoto měsíce nebudou už reklamace přijímány, tzn., celkové roční úlevy na poplatku nebude možné jakkoli měnit či upravovat.

V odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz jsou nahrané EKO body za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a pytlů, a především za snižování produkce odpadů. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady.
Do odpadového účtu se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy nebo získáte na městském úřadě).
Do systému MESOH se můžete přihlásit kdykoliv.
V případě nejasností se obracejte prostřednictvím chatovacího okna na www.mojeodpadky.cz nebo na e-maily kolektiv@mojeodpadky.cz.
 
Na co je dobré se zaměřit?
Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda u nich máte správně vyplněný čas na stanovišti. Např. u studentů, kteří domů jezdí jen na víkendy, je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti a u osob s trvalým pobytem, které se na stanovišti fyzicky nezdržují, je dobré uvést čas 0. Díky tomu se budou získané body a obsloužený objem všech nádob a pytlů dělit správně.
U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm všech pět způsobů, jakými v dané domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu. Domácnostem, které vytřídí více jak třetinu odpadů a mají malý obsloužený objem, se připíši patřičné EKO body za snižování produkce odpadů.

Pozn.
Upozorňujeme občany, kteří třídí plasty do pytlů, aby je odevzdávali vždy zcela zaplněné, jinak jim nebudou vyvezeny a načteny.
Dále žádáme občany, aby pytle přistavovali k nádobám na směsný komunální odpad nejpozději v době do 06:00 hodin. Jinak se může stát, že tento odpad nebude odvezen. Děkujeme za pochopení.
Harmonogram svozu naleznete na webových stránkách města Chropyně.
 

Mesoh - VSTUPNÍ INFORMACE

Na sklonku loňského roku jsme odstartovali nový systém třídění v našem městě. K 1. lednu letošního roku bylo do systému zapojeno 623 poplatníků, což je asi 12 % občanů. Největší odpadový účet spojuje celkem 15 poplatníků - jedná se o obyvatele jednoho bytového domu. Poměr přihlášených stanovišť z rodinných (53 %) a bytových a panelových domů (47 %) mne příjemně překvapil. Pokud si tato čísla převedeme na poplatníky, pak těch z rodinných domů je zapojeno 356, což je 57 %. Z uvedeného vyplývá, že zájem o třídění je zhruba stejný ve všech typech zástavby.
Všem občanům zapojeným do systému, kteří se přihlásili do konce roku 2017, byla zastupitelstvem města schválena sleva na poplatku za využívání systému odpad již na rok 2018 ve výši nejméně 20 % (což představuje částku 120 Kč). Ti, kteří v rámci svého odpadového účtu, dosáhli více než 12 bodů, získali slevu ještě vyšší. Ale ani ostatní občané našeho města nepřijdou zkrátka. Výběrovým řízením se nám podařilo dosáhnout lepších podmínek u svozové společnosti, mimo jiné i proto, že již platíme pouze za svezené popelnice, proto jsme současně schválili slevu za odpad všem poplatníkům v našem městě. Původní výše poplatku se z 636 Kč na rok 2017 snížila na 600 Kč v roce letošním. Pevně věřím, že ani tato částka ještě není konečná a že společným úsilím se nám podaří ji pro další období dále snižovat. Každý z vás má možnost se i nadále zapojit do systému třídění, který mu nabídne využití dalších slev.
Pokud i vás zajímá možnost získat další slevy za třídění směsného komunálního odpad, věnujte prosím pozornost dalším řádkům:
Než se přihlásíte do systému na třídění do kontejnerů (zvonů), nebo třídění prostřednictvím pytlů, je třeba si ujasnit několik skutečností a odpovědět na několik otázek. Chci změnu nebo chci zůstat u stávajícího způsobu třídění? Mám doma prostory na uložení pytle? Chci vědět, kolik moje domácnost vytřídí?
Nejdůležitější je, abyste si sami zvolili pro Vás tu nejoptimálnější a pokud možno nejpohodlnější variantu.
V případě třídění do pytlů: třídíte sám na sebe, resp. na své stanoviště (domácnost). Všechen vytříděný odpad se načítá na Vaši domácnost.
Výhody: malá donášková vzdálenost (naplněný a označený pytel vyhodíte k nádobě na směsný komunální odpad v den svozu); víte, kolik Vaše domácnost vytřídí.
Nevýhody: potřebujete prostor na pytle.
V případě třídění do kontejnerů na tříděný odpad se tento rozpočítává na všechny osoby, které jsou k tomuto kontejneru přihlášeny stejným dílem.
Výhody: nemusíte nic měnit oproti dosavadnímu systému třídění. Rozdíl je v tom, že pokud chcete, aby se Vám načítala sleva z poplatku, musíte být přihlášen do systému.
Nevýhody: nemáte přehled, kolik Vaše domácnost vytřídí; odpad, který házíte do kontejnerů, se může načítat i ostatním přihlášeným, přestože ho do kontejneru vhodí méně, větší donášková vzdálenost.
 
Občané, kteří se chtějí zapojit do systém MESOH, elektronicky vyplní dotazník, který najdou po přihlášení na svůj odpadový účet na adrese https://www.mojeodpadky.cz/. Přihlašovací údaje byly součástí startovacího balíčku, který byl distribuován v závěru minulého roku do vašich schránek.
 
Formulář inventura stanoviště se předává na městský úřad současně s vyplněným dotazníkem? K čemu tento formulář slouží? Jak často se inventura stanoviště provádí?
Ano, formulář "Inventura stanoviště" je možno odevzdat společně s odpadovým dotazníkem. Slouží ke kontrole správnosti osob  a nádob na stanovišti. Pokud se s pomocí svých přihlašovacích údajů sami přihlásíte na svůj odpadový účet, vše si zkontrolujete a odsouhlasíte, popř. sami doplníte a vyplníte odpadový dotazník, na městský úřad nemusíte. Přihlašovací údaje najdete na formuláři s čárovými kódy - vpravo - tyto kódy jste obdrželi v obálce s pilotními informacemi a pytli. Inventura stanoviště se provádí při zavádění a potom při změnách nádob či osob vedených v rámci stanoviště.
 
Přihlašovací údaje jsem nenašel, balíček jsem asi ztratil, neumím ovládat internet, co teď?
Nezoufejte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, můžete si vyzvednout nové na Městském úřadě v Chropyni u Bc. Silvie Škarbové (tel. 573 500 743, mail skarbova@muchropyne.cz) nebo u paní Renaty Valáškové (tel. 573 500 738, mail valaskova@muchropyne.cz) nebo u Ing. Věry Sigmundové (tel. 573 500 731, mail sigmundova@muchropyne.cz). Tyto pracovnice vám také s vyplněním pomohou a jsou připraveny zodpovědět případné dotazy.