Vedení města

Celé jméno Pozice Telefon Email
Ing. Sigmundová Věra Starostka 573500731
602589811
Mgr. Kalinec Stanislav Místostarosta 573500732
720022708

Rozdělení kompetencí a odpovědností starostky a místostarosty města

 

Okruh kompetencí starostky města:

 1. Ekonomika a nakládání s majetkem
  1. rozpočet města
  2. kontrola hospodaření v průběhu roku
  3. jiné ekonomické činnosti
 2. Strategický rozvoj města a regionu
  1. územní plánování a záměry
  2. investiční akce a jejich financování
  3. jiné činnosti v souvislosti s rozvojem města
 3. Organizační řízení Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p. o.
  1. rozpočet a rozpočtová opatření
  2. kontrola hospodaření v průběhu roku
  3. údržba, opravy, rekonstrukce
  4. jiné ekonomické činnosti
 4. Problematika požární ochrany
 5. Ochrana a obrana obyvatelstva
 6. Organizační řízení orgánů města – městský úřad, rada města, zastupitelstvo města
 7. Zastupování města v organizacích, kde má město majetkovou účast
 8. Zastupování města ve vnějším styku
 

Okruh kompetencí místostarosty města:

 1. Organizační řízení Správy majetku města Chropyně, p. o.
  1. rozpočet a rozpočtová opatření
  2. kontrola hospodaření v průběhu roku
  3. údržba, opravy, rekonstrukce
  4. úklid a údržba města
  5. problematika odpadového hospodářství
  6. jiné ekonomické činnosti
 2. Oblast životního prostředí
 3. Problematika sociální péče a sociálních služeb
 4. Volební program Zastupitelstva města Chropyně a jeho plnění
 5. Rozvoj cestovního ruchu a propagace města
 6. Vzdělání, kultura, sport
  1. spolupráce se společenskými organizacemi a spolky
 7. Zastupování města v organizacích, kde má město majetkovou účast
 8. Spolupráce při organizačním řízení orgánů města
 
Toto rozdělení kompetencí a odpovědností mezi starostku a místostarostu města je rámcové, oba se vzájemně informují a při řešení zásadních problémů úzce spolupracují.