Ing. Jiří Rosecký

vedoucí odboru

tel.: 573 500 746

mobil: 724 183 894

e-mail: rosecky@muchropyne.cz

Pro občany provádí následující služby:

  • přijímá příspěvky občanů do Zpravodaje města Chropyně,
  • přijímá žádosti o poskytnutí finanční podpory na sportovní činnost a vyúčtování poskytnuté podpory, žádosti zpracovává pro radu města, která o nich rozhodne, a připravuje smlouvy o poskytnutí příspěvků,
  • přijímá žádosti o udělení výjimky z ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí, a na základě rozhodnutí rady města vydává povolení či zamítnutí povolení pořádání těchto produkcí.

+ odkaz do formulářů a dokumentů