Místní Akční skupina Jižní Haná, o. p. s.


Kontaktní údaje:

Název: MAS Jižní Haná, o. p. s.

Adresa: MAS Jižní Haná, o. p. s., náměstí Míru 162, 768 24 Hulín

Kontakt na administrátorky:

Jana Kouřilová:
kourilova@hulin.cz
tel: 573 502 705
Bc. Šárka Dostálová:
dostalova@hulin.cz
tel.: 573 502 720

registrace: Krajský soud v Brně, spisová značka: O520

Datum zápisu: 13.10.2012

IČ: 293 72 232

Právní forma: 141 - Obecně prospěšná společnost
Více informací na stránkách www.masjiznihana.cz