Vnitřní dokumenty úřadu

Vnitřní směrnice č. 6/2016 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města PDF
Vnitřní směrnice č. 2/2016 - Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Chropyně PDF
Vnitřní směrnice č. 4/2015 - Pravidla pro přijímání žádostí a příspěvků pro hlášení a stanovení poplatků za hlášení rozhlasových relací v městském rozhlasu PDF
Vnitřní směrnice č. 11/2011 - Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím PDF