Platné obecně závazné vyhlášky Města Chropyně

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2018

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve městě Chropyni >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2018

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2018

pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 7/2017

kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 6/2017

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2017

o místním poplatku ze psů >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2017

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2017

o regulaci provozování hazardních her >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 6/2016

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2016

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2016

o regulaci hlučných činností >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2016

o nočním klidu >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2015

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014

o místním poplatku ze psů >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2012

o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Chropyni  >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému  >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2011

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 6/97 o vytvoření a použití účelového fondu obce >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010, o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně  č. 7/2010

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2003, o místním poplatku z ubytovací kapacity >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2010

o místním poplatku ze vstupného >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 9/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o povinném provádění velkoplošné deratizace na území města Chropyně >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Chropyně" >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 7/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1995 o používání městských symbolů >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2005

kterou se mění a doplňují vyhlášky č. 1/1997 o vyhlášení závazných částí ÚPSÚ Chropyně a č. 5/2001 o závazných částech ÚP části Plešovec >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/1998 - Tržní řád >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2004

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 10/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2003

o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2003

Řád veřejného pohřebiště >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2001

o závazných částech územního plánu části Plešovec (pro katastrální území Plešovec) >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 9/1999

Požární řád města Chropyně a místní části Plešovec >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/1998

Vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce >>>

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/1997

Vyhláška o vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru Chropyně, včetně dodatku č. 1 >>>