Dokumenty města

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočtové opatření roku 2019

Rozpočtové opatření číslo 1

Rozpočtové opatření roku 2018

Rozpočtové opatření číslo 4

Rozpočtové opatření číslo 3

Rozpočtové opatření číslo 2

Rozpočtové opatření číslo 1

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2022

Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy auditora

Závěrečný účet za rok 2016 včetně zprávy auditora

Závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy auditora

Závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy auditora

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Sport

Strategie rozvoje sportu 2018 - 2023

Odpadové hospodářství

Plán odpadového hospodářství 2016 - 2026

Životní prostředí

Natura - Posouzení vlivů koncepce Územního plánu Chropyně na evropsky významné lokality

SEA -Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Chropyně na udržitelný rozvoj území a životní prostředí

Aktivní zóna záplavového území Moštěnky - 1

Aktivní zóna záplavového území Moštěnky - 2

Situace záplavového území Moštěnky - 1

Situace záplavového území Moštěnky - 2