Pořádané akce

Stavění máje a pálení čarodějnic

je první venkovní akcí roku. Koná se každoročně koncem dubna v prostorách zámeckého parku a sokolského stadionu.
Nejprve děti krásně nazdobí májku, kterou potom postaví členové místního sboru dobrovolných hasičů. Návštěvníci akce se poté přesunou na sokolský stadion, kde se koná čarodějnický rej a je veřejně upálena připravená čarodějnice. Je připraven bohatý program - hry pro děti, soutěže pro příchozí čaroděje a čarodějnice a také hudební a taneční vystoupení.
 

fotogalerie posledního ročníku

Hanácké slavnosti

jsou pořádány poslední květnový víkend v lichém roce. Konají se v prostorách zámeckého parku a náměstí Svobody. Do roku 2005 byly pořádány jen jako nedělní akce, od roku 2007 jsou rozšířeny na celý víkend.

V pátek se koná lidová veselice – většinou posezení u cimbálové muziky, případně s nějakou známou dechovkou.

Sobotní den je vyhrazen folklóru, lidovým zvykům a řemeslům. Začíná Jízdou krále Ječmínka - krojovaní jezdci na koních objíždějí za doprovodu dechové hudby místo dění slavností. Pak se vydávají na jízdu městem, aby přilákali chropyňské občany na slavnosti.

V areálu zámeckého parku jsou umístěna dvě pódia. Tzv. "Hlavní scéna" je dějištěm folklórního festivalu. Dopoledne se prezentují dětské soubory, odpoledne soubory dospělých. Jde o přehlídku národopisných souborů a o ukázku starých zvyků, tanců, zpěvů a zábavy.

Na tzv. "Malé scéně" se v průběhu dne střídají hudební seskupení mnoha žánrů (od dechové a cimbálové hudby po rockové skupiny či různá alternativní seskupení).

V areálu zámeckého parku rovněž probíhá celý den Jarmark řemesel - ukázka lidové tvořivosti a dovednosti. Výrobky si může každý zájemce zakoupit nebo objednat. Zakoupit lze také občerstvení, o které se starají majitelé a provozovatelé restauračních zařízení v Chropyni. Mimo areál Hanáckých slavností je umístěna tržnice (náměstí Svobody) a lunapark s mnoha zábavnými atrakcemi (Sokolský stadion).

Večer je věnován příznivcům moderní hudby. Pravidelně je pořádán rockový festival, na kterém vystupují převážně místní rockové kapely.

Neděle je věnována dětem. Dopoledne se konají cyklistické závody, které pořádá místní cyklistický oddíl. Odpoledne jsou pro děti připraveny hry, zábava, ale i poučení, které přináší různé ukázky – psovodi, hasičský záchranný sbor aj. Pěknou tradicí je také konání srazu automobilových veteránů.

Celý víkend je pak ukončen kácením máje.

fotogalerie posledního ročníku

Chropyňské hrátky

V sudých letech, ve kterých se nekonají Hanácké slavnosti, jsou pořádány Chropyňské hrátky, aby byla zachována tradice pořádané akce o posledním květnovém víkendu. Zpravidla začínají sobotním rockovým festivalem a pokračují ve stejném duchu jako nedělní den Hanáckých slavností, tedy cyklistickými závody, srazem automobilových veteránů, hrami a zábavou pro děti a kácením máje.

fotogalerie posledního ročníku

Chropyňské hody

Na první zářijový víkend připadají v Chropyni hody – oslava patrona místního kostela. V našem případě je tím patronem sv. Jiljí, jehož památku si církevní kalendář připomíná 1. září, proto hody o prvním víkendu v září.

Hody mají podobný průběh jako Hanácké slavnosti nebo Chropyňské hrátky – rocková zábava, posezení u dechovky, hry, soutěže. Program je rozšířen o akce v místním kostele – dopoledne hodová mše svatá, v posledních letech pojatá i jako poděkování za úrodu, a odpolední pobožnost s požehnáním některého z novokněží, kteří byli v daném roce vysvěceni.

Pěkným oživením hodů je také večerní pohádková prohlídka chropyňského zámku.

fotogalerie posledního ročníku

Rozsvěcování vánočního stromu

Poslední akcí v roce, kterou pořádá město pro své občany je Rozsvěcování vánočního stromu, které má svůj původ až v roce 1932. S přestávkami v historicky těžkých obdobích byla tato tradice definitivně obnovena po revoluci v roce 1989. Je pořádána o první neděli adventní v prostorách zámeckého parku.

V programu vstupují žáci místních základních uměleckých škol, svou zdravici pronáší místní pan farář a starosta města. Návštěvníci areálu si mohou zakoupit občerstvení na malém vánočním trhu. Spolek zručných babiček připravuje každoročně zajímavou výstavu vánočních ozdob a zvyků, která je velmi kladně hodnocena. Atmosféru přicházejících Vánoc také obohatí přítomnost živých zvířat.

fotogalerie posledního ročníku