Aktuality Hlášení rozhlasu »

POZOR NEAKTUÁLNÍ WEB

13.1.2020 12:28:38 - Aktuality
[design/2011/Czech_Republic_road_sign_A_22.svg.png]
Tento web není oficielním webem Města Chropyně. Ten se nachází na www.muchropyne.cz

Matrika a evidence obyvatel

3.5.2019 11:26:26 - Aktuality
Úsek matriky a evidence obyvatel bude od 06.05.2019 do 10.05.2019 uzavřen. O ověření podpisu a listin, o výpisy z Czechpointu, můžete požádat paní Bc. Hanu Burešovou na podatelně, dveře č. 1. Případně můžete využít služby České pošty.

Rekonstrukce chodníku na náměstí Svobody v Chropyni

12.4.2019 07:39:08 - Aktuality
Oznamujeme, že od středy 10. dubna až do úterý 9. července bude probíhat rekonstrukce chodníku na náměstí Svobody v Chropyni – I. etapa, tj. od rohu ulice Emilla Filly po křižovatku ulice Masarykova s náměstím Svobody. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Tímto Vás žádáme o shovívavost během stavby a děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení při rekonstrukci chodníku.

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

22.11.2018 11:15:44 - Aktuality
Oznámení o ceně za dodávku vody pitné a odvádění a čistění odpadních vod pro rok 2019 od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. naleznete v příloze.
Příloha: Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019